ETNIK

CAT/ Etnik

Etnik va néixer a Estocolm al 1972. Viu i treballa a Torino (Itàlia) Actiu des de principis dels 90 en l’escena del graffiti, Etnik cerca noves vies de portar al límit del graffiti clàssic a un nivell més alt de pintura. Ha pintat murals de gran escala a tot el món i organitzat esdeveniments per connectar els millors artistes europeus.

A partir del 2001 la seva forma de pintar comença a evolucionar cap a formes geomètriques i arquitectòniques, encara treballant amb lletres i una mescla de paisatges urbans. Aquesta forma de representar i criticar la ciutat, i de pintar els volums urbans com una composició abstracta, és la guia d’Etnik. Treballa en diferents mitjans, des de pintura d’estudi, fins a murals o escultures i instal·lacions.

ES/ Etnik

Etnik nació en Estocolmo en 1972. Vive y trabaja en Turín (Italia). Activo desde principios de los 90 en la escena del grafiti, Etnik ha estado buscando nuevas formas de llevar los límites del grafiti clásico a un nivel más alto de pintura; ha estado pintando murales a gran escala en todo el mundo y organizando eventos para conectar a los mejores artistas europeos.

A partir de 2001 su forma de pintar comienza a evolucionar hacia formas geométricas y arquitectónicas, aún trabajando en las letras con una mezcla de paisajes urbanos.

Esta forma de representar y criticar la ciudad, y de pintar los volúmenes urbanos como una composición abstracta, es la línea de Etnik: trabaja en diferentes medios, desde pintura de estudio, hasta murales o esculturas e instalaciones.

ENG/ Etnik

Etnik was born in Stockholm in 1972. He lives and works in Turin (Italy). Active since the early 90’s in the writing scene, Etnik has been searching new ways to push the limits of classical graffiti to an higher level of painting; he’s been painting large scale murals worldwide and organizing events to connect the best European artists.

From 2001 his way to paint starts to evolve to geometrical and architectural forms, still working on the lettering with a mixture of urban landscapes. This way to represent and criticize the city, and painting the urban volumes as an abstract composition, is Etnik’s guide lines: he works on different media from studio painting, to murals or sculpture and installation.