ROUND 9: MAGA

CAT

Maga (Esplugues de Llobregat, Barcelona) és il·lustradora, pintora mural i educadora. Respecte a la seva obra, se sent en contínua transformació, però es basa sobretot en la creació de personatges que desitgen expressar-se a través dels seus gestos i entorn. Es poden intuir influències vàries, com per exemple: el còmic, il·lustració japonesa, surrealisme, mitologies, hip-hop, art urbà, etc. Per dur a terme els murals utilitza tècniques mixtes depenent del disseny d’aquests.

ES

Maga (Esplugues de Llobregat, Barcelona) es ilustradora, pintora mural y educadora. Respecto a su obra, se siente en continua transformación, pero se basa sobretodo en la creación de personajes que desean expresarse a través de sus gestos y entorno. Se pueden intuir influencias varias, como por ejemplo: el cómic, ilustración japonesa, surrealismo, mitologías, hip hop, arte urbano, etc. Para llevar a cabo los murales utiliza técnicas mixtas dependiendo del diseño de estos.

ENG

Maga (Esplugues de Llobregat, Barcelona) is an illustrator, mural painter and educator. Regarding her work, she feels in continuous transformation, but it’s based above all on the creation of characters who want to express themselves through their gestures and environment. You can intuit various influences, such as: comics, Japanese illustration, surrealism, mythologies, hip hop, urban art, etc. To carry out the murals, she uses mixed techniques depending on the design of these.