RESKATE STUDIO

CAT/ Reskate Arts & Crafts
És un estudi gràfic i taller de Barcelona que produeix projectes de caire artesanal. Està format per la María López (1980) i en Javier de Riba (1985), dissenyadors gràfics i il·lustradors de Donostia-San Sebastián i Barcelona respectivament. Realitzen disseny gràfic, il·lustració, instal·lacions i muralisme.
Des de el seu estudi tracten de servir gràficament a projectes amb el tracte manual que els caracteritza aprofitant els medis que tenen a l’abast.
ESP/ Reskate Arts & Crafts

Es un estudio gráfico y taller de Barcelona que produce proyectos de carácter artesanal. Está formado por María López (1980) y Javier de Riba (1985), diseñadores gráficos e ilustradores de Donostia-San Sebastián y Barcelona respectivamente. Realizan diseño gráfico, ilustración, instalaciones y muralismo.
Desde su estudio tratan de servir gráficamente a proyectos con el trato manual que les caracteriza aprovechando los medios que tienen a su alcance.

ENG/ Reskate Arts & Crafts

is a workshop and graphic arts studio from Barcelona that creates handmade, artesanal projects. Members  Maria Lopez (1980) and Javier de Riba(1985) – both graphic designers and illustrators from Donostia-San Sebastián and Barcelona  respectively – are primarily dedicated to projects which include graphic design, illustration, installations, and murals.
As Reskate Arts & Crafts, Maria and Javier provide graphic services using their distinctive handmade techniques, making use of the means and materials they have within reach.