DEGON

CAT/ Degon

Ibran, aka Degon, va néixer a Vic, prop de Barcelona, el 1985. És dissenyador audiovisual, cofundador de Device Studio (@devicers) i la meitat de la banda de post-rap JUDDER (@judder.mp3). Pinta a l’espai públic des del 1999 sota el pseudònim Degon, el qual en veritat no té cap significat, és només la combinació de lletres que li agradaven quan tenia 14 anys. El seu nom de veritat vol dir “fulla”. La meitat dels seus amics li diuen Ibran, l’altra meitat li diu Degon.

Conscient del pes creixent de les xarxes socials i d’internet, aprofita l’entorn digital on es visualitzen les seves obres per experimentar amb tècniques com al chroma o les petites animacions. D’aquesta manera, pot completar les seves intervencions més enllà de l’espai físic.

ES/ Degon

Ibran, aka Degon, nació en Vic, cerca de Barcelona, en 1985. Es diseñador audiovisual, cofundador de Device (@devicers) studio y la mitad de la banda post-rap JUDDER (@judder.mp3). Pinta en el espacio público desde 1999 bajo el pseudónimo Degon, que en realidad no tiene significado, simplemente es la combinación de letras que le gustaba cuando tenía 14 años. Su verdadero nombre significa “hoja” o “filo”. La mitad de sus amigos le llama Ibran, la otra mitad le llama Degon.

Consciente del peso creciente de las redes sociales e internet, aprovecha el entorno digital donde se visualizan sus obras, para experimentar con técnicas como el chroma o las pequeñas animaciones. De esta forma, puede completar sus intervenciones más allá del espacio físico.

ENG/ Degon

Ibran, aka Degon, was born in Vic, nearby Barcelona, in 1985. He is an audiovisual designer, cofounder of Device Studio (@devicers) and half of the post-rap music band JUDDER (@judder.mp3). He paints on the public space since 1999 under the pseudonym Degon, which hasn’t any meaning by itself, it’s just the combination of letter he liked when he was 14. His real name means “blade”. Half of his friends call him Ibran, the other half calls him Degon.

Aware of the growing importance of the internet and social networks, he takes advantage of the digital environment where his artwork is shown in order to experiment with techniques like the chroma or little animations. In this way, he can complete his interventions beyond the physical space.

Istagram: @degon_