MIEDO 12

CAT

MIEDO 12 es un reconegut escriptor de grafiti. Afincat a València pertany a BN, crew italiana amb 21 anys d’antiguitat. Va començar al món del grafiti l’any 1998.
Els seus grafitis sempre donen més importància a les lletres que a la part figurativa.

 ESP

MIEDO 12 es un reconocido escritor de graffiti. Afincado en Valencia, pertenece a BN, crew italiana con 21 años de antigüedad. Empezó en el mundo del graffiti en 1998.

Sus graffitis siempre dan más importancia a las letras que a la parte figurativa.

ENG

MIEDO 12 is a famous graffiti writer from Valencia, Spain. He’s a member of BN, a 21 years old Italian crew. Miedo 12 began graffiti in 1998.

His graffitis always give more importance to letters than to the figurative part.

MURAL 12+1 MIEDO 12