EDJINN

CAT/ EDJINN

Edjinn va néixer en 1987 a Barcelona, Brutophia, la ciutat on actualment resideix. Va cursar disseny en Elissava i és membre col·lectiu Fine Rats.  L’art urbà de Edjinn ha format part d’exposicions i festivals al voltant del món i a galeries de Londres, Mexicali, Miami, Oporto y Vienna; o institucions com el MACBA de Barcelona que han exposat les seves pintures i il·lustracions. Més de 30 llibres i revistes han publicat la seva obra als darrers anys, i com a freelance ha col·laborat amb marques com   Decathlon, Frigo, Moritz o El Terrat, generant la imatge de l’última campanya de  Jägermeister.

ES/ EDJINN

Edjinn nació en 1987 en Barcelona, Brutophia, la ciudad donde actualmente reside. Cursó diseño en la Escuela de Diseño Elisava y es miembro del colectivo Fine Rats. El arte urbano de Edjinn ha formado parte de exposiciones y festivales alrededor del mundo y galerías de Londres, Mexicali, Miami, Oporto y Viena o instituciones como el MACBA han expuesto sus pinturas e ilustraciones. Más de 30 libros y revistas han publicado su obra en los últimos años, y como freelance ha colaborado con marcas como Decathlon, Frigo, Moritz o El Terrat, generando la imagen para la última campaña de Jägermeister.
ENG/ EDJINN

Edjinn was born in 1987 in Barcelona, Brutophia, the city where he currently resides. He studied design at the Elisava Design School and is a member of the Fine Rats collective. Edjinn’s urban art has been a part of exhibitions and festivals around the world and galleries in London, Mexicali, Miami, Porto and Vienna or institutions such as the MACBA have exhibited his paintings and illustrations. More than 30 books and magazines have published his work in recent years, and as a freelance he has collaborated with brands like Decathlon, Frigo, Moritz or El Terrat, generating the image for the last Jägermeister campaign.

http://edjinn.com