EMILY ELDRIDGE

CAT/ Emily Eldridge

Originària dels Estats Units, Emily Eldridge va estudiar Belles arts en Il·lustració en la SCAD en Savannah (Geòrgia, al seu país natal). Més recentment ha realitzat un Màster en Il·lustració Creativa en la BAU i un segon Màster en Disseny Gràfic en EINA, tots dos a Barcelona. Havent viscut a Hong Kong durant més de 10 anys, actualment resideix a Berlín, on treballa com a artista a temps complet.

El seu treball abasta una varietat de mitjans creatius, des de murals fins a art urbà, il·lustració editorial, disseny gràfic, patrons tèxtils i molt més. Inspirada per la moda, el feminisme, la cultura pop i la vida quotidiana, Emily intenta crear imatges cridaneres i visualment audaces amb un element d’humor.

Ha exposat el seu treball en exposicions individuals i col·lectives a Hong Kong, Espanya, el Japó, els Estats Units, Alemanya i la Xina.

ES/ Emily Eldridge

Originaria de Estados Unidos, Emily Eldridge estudió Bellas Artes en Ilustración en la SCAD en Savannah (Georgia, en su país natal). Más recientemente ha realizado un Máster en Ilustración Creativa en la BAU y un segundo Máster en Diseño Gráfico en EINA, ambos en Barcelona. Habiendo vivido en Hong Kong durante más de 10 años, actualmente reside en Berlín, donde trabaja como artista a tiempo completo.

Su trabajo abarca una variedad de medios creativos, desde murales hasta arte urbano, ilustración editorial, diseño gráfico, patrones textiles y mucho más. Inspirada por la moda, el feminismo, la cultura pop y la vida cotidiana, Emily intenta crear imágenes llamativas y visualmente audaces con un elemento de humor.

Ha expuesto su trabajo en exposiciones individuales y colectivas en Hong Kong, España, Japón, Estados Unidos, Alemania y China.

ENG/ Emily Eldridge

Born in the United States, Emily Eldridge studied Fine Arts in Illustration at SCAD in Savannah (Georgia). More recently he has completed a Master in Creative Illustration at the BAU and a second Master in Graphic Design at EINA, both in Barcelona. Having lived in Hong Kong for more than 10 years, he currently resides in Berlin, where he works as a full-time artist.

His work covers a variety of creative media, from murals to urban art, editorial illustration, graphic design, textile patterns and much more. Inspired by fashion, feminism, pop culture and everyday life, Emily tries to create striking and visually bold images with an element of humor.

He has exhibited his work in individual and collective exhibitions in Hong Kong, Spain, Japan, the United States, Germany and China.