ELISA CAPDEVILA

CAT/ ELISA CAPDEVILA
Elisa Capdevila es una artista plástica formada entre Barcelona e Italia dins  la «Barcelona Academy of Art», on ha exercit com a professora durant el 2015 i 2016. Actualment esta centrada en la creació d’obra personal y exploració dels recursos pictorics, així com continuar amb la seva passió per ensenyar en diferents organitzacions artístiques de Barcelona

ES/ ELISA CAPDEVILA

Elisa Capdevila es una artista plástica formada entre Barcelona e Italia en la «Barcelona Academy of Art», en la cual ha ejercido como profesora durante 2015 y 2016, y » The Florence Academy of Art». Actualmente está centrada en la creación de obra personal y exploración de los recursos pictóricos, así como continuar con su pasión por enseñar en diferentes organizaciones artísticas de Barcelona

ENG/ ELISA CAPDEVILA

Elisa Capdevila is a Fine Artist trained between Barcelona and Italy at the «Barcelona Academy of Art», where she has been teaching during 2015 and 2016, and «The Florence Academy of Art». Nowadays she is focused in the creation of her own artwork, exploring pictoric resources and keep going with her passion for teaching in different artistic organizations around Barcelona