Repositori de projectes


Projectes d’art públic o comunitari per a acostar la cultura a les persones i com a mitjà de regeneració urbana, educació i empoderament ciutadà amb el territori.

El que a simple vista és una intervenció purament estètica, si es realitza dins de projectes de participació social genera noves dinàmiques en els territoris, dignifica l’espai i dota d’identitat i veu a col·lectius o reivindicacions. El paper de l’art en el disseny, manteniment i desenvolupament de les ciutats passa per una visió humanista i comunitària amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones.


Tanmateix, les mostres d’art i obres no permanents ajuden a apropar l’art als ciutadans i doten als artistes d’oportunitats.Millora de l’espai públic

Xarxa comunitaria d’entitats

Nous públics per la cultura

Empoderamet ciutadà

Qualitat artística


Projectes destacats


Mostres d’art


Muralisme comunitariArt públic


Regeneració Urbana


Construïm l’art urbà arrelat al territori amb una visió de proximitat amb el veïnat, fomentant la participo de les veïnes. Apostant per apropar la cultura al carrer i crear espais d’estimulació artística.Igualtat i inclusió


Foment de la participació


Estimular les arts visuals


Enfortiment sectorial


Bones pràctiques


Cultura de proximitat