VALIENTE CREATIONS

CAT

Irene Valiente (Barcelona) compagina el seu treball de professora de dibuix amb els seus diferents projectes artístics.

En la seva obra imperen formes orgàniques presents en la naturalesa que, a través del seu estudi, re-interpreta per generar una visió íntima i particular.

ES

Irene Valiente (Barcelona) compagina su trabajo de profesora de dibujo con sus distintos proyectos artísticos.

En su obra imperan formas orgánicas presentes en la naturaleza que, a través de su estudio, re-interpreta para generar una visión íntima y particular.

ENG

Irene Valiente (Barcelona) combines her work as a drawing teacher with her different artistic projects.

Her work is full of organic forms present in nature that, through her study, re-interprets to generate an intimate and particular vision.

https://valientecreations.weebly.com/