Dades generals

Data de creació: Setembre 2017

Data d’inscripció en el registre: 23/2/2018

Número d’inscripció en el registre: 3051

NIF: G67063206

Adreça: C/Garraf 31 (08905) , L’Hospitalet de Llobregat

Estatuts Fundació Contorno Urbano

El Patronat

Esteban Marín, President

Ninoska Juan, Secretaria

Mario Sànchez, vocal

Raquel Delgado, vocal

Premis i reconeixements

2020. Premis Josep Mª Rueda i Palenzuela, Diputació de Barcelona

2021. Premis Innovació Social Fundació La Caixa

2022. Premis Lluis Carulla, Fundació Carulla