La Fundació Contorn Urbà participa activament en els publicacions impreses i digitals sectorials a nivell nacional amb col·laboracions amb ‘entitats com l’Associació Espanyola d’investigadors de grafiti i art urbà (INDAGUE) o el Grup Espanyol International investigation Group (GEIIC).

Així mateix realitza almenys una publicació anualment, la més recent és l’edició al costat de INDAGUE és el nou llibre de Craig Castleman, Aixecar Una altra vegada: Quaranta anys després.

Objectius i consideracions

– Donar suport a l’investigació i publicacions sectorials d’arquitectura, espai públic, grafiti i art urbà.

– Realitzar contingut de qualitat per la seva difussió i conservació.

– Creació d’un arxiu i fons documental de la Fundació.