MÒDUL MARÍTIM I PLATS SOLARS

Per tal de fer possible tota la feina en el parc, vam decidir instal·lar un mòdul marítim, que funcionaria com a campament de base. El mòdul funciona tant com a magatzem, com a lloc de reunió amb els diferents grups de treball. En el futur, el Mòdul servirà com a espai pel barri de manera que les entitats realitzin les seves activitats al parc.

Així mateix, el mòdul té una instal·lació de plafons solars, els quals són els encarregats de proporcionar energia neta. De manera que podem realitzar les activitats que requereix energia actual a través d’energia renovable.