Artivisme

Els projectes d’artivisme de la Fundació Contorno Urbano comencen al 2015 amb la col·laboració amb l’associació Difusor i l’escola Ernest Lluch per reivindicar la construcció de l’escola per part de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment hem efectuat projectes d’art mural reivindicatiu amb centres educatius o agents d’un barri específic.

L’any 2019 i 2020 hem sigut part del projecte “Com vivim? Convivim” de la Fundació Akwaba. Podeu veure més informació d’aquest gran projecte en aquest enllaç. Dins d’aquest projecte vam realitzar conjuntament amb Akwaba i tres centres educatius un procés d’analisis, disseny i execució de petites intervencions efímeres que servien per reflexionar sobre el nostre entorn, reivindicar i produir un canvi positiu.

L’artivisme és una part important dels processos de regeneració urbana de la fundació ja siguin amb vocació de realitzar una acció permanent o una temporal que ens ajudi a reflexionar i a analitzar el territori.

Objectius i consideracions

– Produir intervencions a l’espai públic que puguin reivindicar amb missatges positius canvis en la ciutat, la societat, etc.

– Establir un marc metodològic que ens permeti acomodar aquest tipus d’intervencions a grups d’edats i procedències molt diferents.

– Analitzar bé l’entorn a intervenir amb el col·lectiu motor de l’acció per tal d’identificar que els hi agradaria reivindicar. Establir un marc teòric amb el qual justificar aquestes intervencions a mig camí entre l’art comunitari i l’activisme.

– Educar, capacitar i empoderar als participants perquè analitzin l’entorn i desenvolupin una proposta adient a les seves capacitats i al que es vol transmetre.

Fase d’analisis

En aquesta fase analitzem el territori a intervenir per buscar quines són les seves patologies, reivindicacions veïnals locals, etc. Que canviaríem del barri? Que ens agrada i que no? Quin missatge li faries arribar a tots els teus veïns? Son algunes de les preguntes necessàries que ha de plantejar-se el participant a l’hora d’identificar el tema sobre el qual volem parlar.
Aquest anàlisis es realitza sovint explorant el territori i amb sessions de diàleg i debat. Es en aquesta fase en la qual identifiquem les principals preocupacions i reivindicacions que haurem de fer arribar a la resta de la comunitat.

Fase de disseny

A la fase de disseny recollim totes les propostes i reivindicacions sorgides a la fase d’anàlisis i pensem la manera de transmetre aquest missatge. A vegades aquesta producció serà un element efímer que ajudi a reflexionar al col·lectiu que ha realitzat l’acció i al veïnat. En altres ocasions si escau, es pot realitzar una intervenció permanent d’art públic o comunitari que faci d’altaveu de la reivindicació que hem detectat de manera prèvia.

En qualsevol dels dos supòsits, el disseny es realitza de manera conjunta i en aquesta fase es produeix el material necessari per a la implementació de l’acció d’artivisme.

Fase d’execució

A l’última fase del projecte produïm l’acció o accions dissenyades prèviament pels col·lectius. Aquestes accions s’adapten al territori i al missatge i poden anar des d’un mural públic a una enganxada de cartells, senyalitzar els desperfectes a l’espai públic d’un barri a qualsevol altra acció que s’hagi considerant adient per transmetre aquest missatge.

Entenem que l’artivisme no té una forma definida i cada reivindicació i projecte necessita un mitjà diferent per fer arribar el seu missatge.

Accions destacades

Institut Eduard Fontseré

Primer acció del projecte “Com vivim? Convivim” de la Fundació Akwaba en el que vam col·laborar. El grup participant era els alumnes de 4t de la ESO del centre i l’àrea a analitzar el barri de La Florida. Vam realitzar 4 accions simultànies dins del projecte: Anàlisis de desperfectes i mal ús de l’espai públic, pintada de cartells per l’ús i la cura adequada del parc de matacavalls, pintada d’un “mural de les reivindicacions” i acció anti publicitat on vam enganxar cartells amb les reivindicacions de l’anàlisis a sobre dels anuncis i publicitat comercial del barri.

Escola Ernest Lluch

La segona acció de la col·laboració amb Akwaba es va produir al barri Collblanc – Torrassa amb l’escola Ernest Lluch i els alumnes de . Amb els alumnes vam analitzar el barri, molt castigat per la densitat de població i els problemes de convivència, la falta d’espai públic, etc. Com acció vam decidir recuperar un espai residual per transformar-lo en espai de joc. L’acció va consistir en el disseny i pintat de jocs al terra, un petit mural per reivindicar la necessitat de més verd i natura a la ciutat i l’enganxada de cartells amb les reivindicacions dels nens per la millora del barri.

Institut Montjuïc

Amb l’institut Montjuïc vam realitzar la tercera i última col·laboració amb la Fundació Akwaba. Aquest Institut es situa molt pròxim a la Zona Franca de Barcelona i en un entorn d’alta complexitat i amb uns alumnes amb alt risc d’exclusió social. L’analisis del territori va rebelar algunes de les preocupacions dels joves participants de 1º de la E.S.O. Entre les reflexions sorgides destacaven la construcció de noves oficines, el consum i tràfic de drogues, la falta d’oci i d’oportunitats al barri.

Per tal de fer arribar el nostre missatge vam col·locar una pancarta reivindicativa on volcar els nostres missatges a la tanca del nou edifici d’oficines en construcció, adjacent a l’skate park del barri, una zona de pas i on paren els joves.

Institut Maria Aurèlia Capmany

Amb l’institut Maria Aurèlia Capmany de Cornellà vam treballar per realitzar un mural comunitari que parlés del barri de Sant Ildefons. En aquest cas vam comptar amb la direcció artística de l’artista RO LEDESMA. La Façana principal del centre es molt visible des de l’exterior i es va considerar un bon espai on realitzar reivindicacions dels joves de 4t de l’ESO de l’institut.
En l’anàlisis del barri vam detectar que la principal reivindicació es la multiculturalitat del barri i es va voler reflexionar sobre un missatge en contra del racisme i la discriminació que els mateixos joves presencien i pateixen.

Escola Ernest Lluch, 2015

L’any 2015 vam realitzar un mural comunitari i dos murals d’autor reivindicatius per l’apertura de l’escola Ernest Lluch. Aquest centre portava anys en una situació precària en barracons escolars a l’espera de la construcció de l’edifici de la nova escola per part de la generalitat de Catalunya. Aquesta escola de nova creació a causa de la densitat de població del barri patia unes mancances greus en les condicions dels seus estudiants amb un espai molt limitat al solar on es troben de manera provisional.
Amb aquesta reivindicació vam establir una col·laboració amb l’associació Difusor dins del festival Openwalls per la realització dels dos murals d’autor per part de Mohammed L’GhachamZosen i Mina.
L’acció va ser un èxit i va donar una visibilitat molt necessària al projecte d’escola i la reivindicació dels pares i l’equip docent.