ROUND 2: ALVA MOCA

CAT
L’obra gràfica de Alva Moca és una mescla de collage, il·lustració, grafitti, pintura i reciclatge, tot això amb una gran influència del disseny gràfic.

Mural “Força de Pantera” pel 12+1

L’origen del nom ve d’una cançó de cumbiaelectrònica de l’artista Mateo Kigman. AlvaMoca va voler transmetre en el mural aquest mateix ritme hipnòtic i chamánico, sempre en equilibri amb la terra.

“El mural representa la idea de poder ser més animals, més primitius, sense ego. Poder recordar que som diminuts en la immensitat de l’univers, sentir més, qüestionar el visible i invisible de la societat. Els colors representen diferents estigmes de la civilització: ocre(or, diners, poder), blau (aigua, l’orgànic), vermell(amor, sang…) blancs i negres(organització de la societat, borreguismo)……
Intento simplificar els meus dibuixos a figures, formes i estampats, dotant de significat cadascuna de les imatges que apareixen. No existeixen panteres verdes… però si en una altra realitat.”
ES
La obra gráfica de Alva Moca es una mezcla de collage, ilustración, grafitti, pintura y reciclaje, todo esto con una gran influencia del diseño gráfico.

Mural “Fuerza de Pantera” para el 12+1

El origen del nombre viene de una canción de cumbia electrónica del artista Mateo Kigman. Alva Moca quiso transmitir en el mural ese mismo ritmo hipnótico y chamánico, siempre en equilibrio con la tierra.

“El mural representa la idea de poder ser más animales, más primitivos, sin ego.  Poder recordar que somos diminutos en la inmensidad del universo, sentir más, cuestionar lo visible e invisible de la sociedad. Los colores representan distintos estigmas de la civilización: ocre(oro, dinero, poder), azul (agua, lo orgánico), rojo(amor, sangre…) blancos y negros(organización de la sociedad, borreguismo)……
Intento simplificar mis dibujos a figuras, formas y estampados, dotando de significado cada una de las imágenes que aparecen. No existen panteras verdes… pero si en otra realidad.”

ENG

The graphic work of Alva Moca is a mixture of collage, illustration, graffiti, painting and recycling, all of this with a great influence of graphic design. He has been awarded in several competitions and has exhibited in Spain as well as abroad.

Mural “Panther Power” for 12 + 1

The origin of the name comes from an electronic cumbia song by the artist Mateo Kigman. Alva Moca wanted to transmit in the mural that same hypnotic and shamanic rhythm, always in balance with the earth.

“The mural represents the idea of being able to be more animals, more primitives, without ego. To be able to remember that we are tiny in the immensity of the universe, to feel more, to question the visible and invisible of society. The colors represent different stigmas of civilization: ocher (gold, money, power), blue (water, the organic), red (love, blood …) black and white (organization of society, conformity) (…)

I try to simplify my drawings to figures, shapes and patterns, giving meaning to each of the images that appear. Green panthers do not exist … or yes, but in another reality. ”

www.alvamoca.com