VOLTA

VOLTA – MOSTRA DE CREATIVITAT URBANA

En el context actual on la creativitat urbana està integrant-se en el manteniment i millora de les ciutats d’una manera cada dia més normalitzada. Això provoca per una banda un canvi de mentalitat per part de l’administració pública a l’hora de resoldre els problemes de les ciutats de manera innovadora i per un altre obre una nova finestra a l’art a tots els ciutadans.

La creativitat urbana ha d’intervenir a l’espai, adaptant-se a ell per crear una obra única lligada de manera intrínseca al seu context arquitectònic, cultural, social…