RICE

CAT/ Rice

Tremendament influenciat pel pas del temps, RICE permet la seva imaginació fluir pels carrers de diferents ciutats i galeries, amb la intenció de traduir a la seva obra el que ell creu que és realment important explicar.

Mostra principalment el seu treball a l’exterior, però RICE també crea art per a galeries, cinemes, clients privats i projectes comunitaris; a més d’exercir un paper important com a educador d’arts.

Pintant activament a Barcelona, RICE ha realitzat nombroses obres en tota Europa. Ciutats com Londres, Berlín, Graz i Nottingham.

ES/ Rice

Tremendamente influenciado por el paso del tiempo, RICE permite a su imaginación fluir por las calles de diferentes ciudades y galerías, con la intención de traducir a su obra lo que él cree que es realmente importante explicar.

Muestra principalmente su trabajo en el exterior, pero RICE también crea arte para galerías, cines, clientes privados y proyectos comunitarios; además de desempeñar un papel importante como educador de artes.

Pintando activamente en Barcelona, RICE ha realizado numerosas obras en toda Europa. Ciudades como Londres, Berlín, Graz y Nottingham.

ENG/ Rice

Tremendously influenced by the passage of time, RICE lets his imagination flow through the streets of different cities and galleries, with the intention of translating into his work what he believes to be truly important to explain.

Primarily displaying his work outside, RICE also creates art for galleries, cinemas, private clients and community projects; as well as playing an important role as an Arts Educator.

Actively painting in Barcelona RICE has made numerous works across Europe. Cities including London, Berlin, Graz and Nottingham.

https://www.instagram.com/ricebarcelona/