Regeneració Urbana

Afavorim processos de regeneració dels espais més deteriorats i/o no resolts de la ciutat com a manera d’activar noves dinàmiques locals que derivin en una millora substancial de la qualitat d’aquest espai i de la seva usabilitat, estètica i manteniment.

Regenerar la ciutat significa identificar els punts negres i resoldre’ls per a afavorir el teixit social i econòmic de la zona, especialment en els entorns més deprimits. Aquestes accions ens serveixen per a revaloritzar espais i realitzar projectes d’intervenció comunitària molt amplis, que dotin de valor al territori i reverteixin situacions de desigualtat.

Igualtat i inclusió

Col·laboració
intersectorial

Educació de qualitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Empoderament ciutadà

Activació de l’economia local

Resultats

Empoderament ciutadà

Espai públic de qualitat

Impacte en la ciutadania

Participació social

Activació i dinamització d’espais

Projectes destacats