Missió

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones promovent la participació social per intervenir sobre el seu espai públic, centres educatius, etc. Volem reforçar la participació social per una societat més activa, compromesa i conscienciada sobre el seu poder de canvi en el seu entorn.

Mitjançant intervencions de microurbanisme, art públic i processos participatius volem revertir patologies i carències cronificades de les nostres ciutats per tal de millorar-les i fer-les més sostenibles i eficients.

Entenem que es necessari canviar les dinàmiques actuals i fer les ciutats més participades per a tota la població, capacitant i empoderant a les persones per realitzar els canvis pertinents i fomentar la cultura de la participació.

Valors

Creiem en una societat activa i compromesa amb el seu entorn en aspectes com el medi ambient i l’eficiència en la gestió dels recursos així com en les necessitats col·lectives en educació, cultura i espais comuns. El treball en xarxa i la participació social es la base de tots els nostres projectes i la col·laboració amb els agents del territori essencial en cadascuna de les intervencions que promovem.

Volem construir una ciutat més equitativa, dialogant i eficient, que faci sentir als seus habitants segurs i que tenen un paper rellevant en la presa de decisions. Promovem també una millora en les condicions del tercer sector, especialment en l’àmbit cultural i els artistes i professionals que intervenen a l’espai públic.