FloridaLAB

En el Centre Ecològic Cultural, estem compromesos amb el desenvolupament sostenible a través de projectes d’art i educació ambiental. El projecte FloridaLAB neix fruit de les experiències realitzades en educació ambiental, voluntariat ambiental i noves tecnologies dins del projecte Centre ecològic cultural al barri de Les Planes a L’Hospitalet de Llobregat des de l’any 2019. El projecte és una iniciativa que combina noves tecnologies i cura del medi ambient.

El projecte treballarà principalment amb metodologies vinculades amb les competències curriculars tant de primària com de secundària. Aquests mòduls ens ajudaran a desenvolupar projectes de ciència ciutadana, millora i cura de l’entorn i foment de la biodiversitat, fusionant noves tecnologies (arduino, fabricació digital) amb coneixements del medi (permacultura, biomaterials) i la resolució creativa i diagnosis crítica de problemes, així com respostes conjuntes a aquests (pensament creatiu).

El projecte esdevindrà un laboratori creatiu i ambiental per als recursos locals. Els agents adscrits al projecte pilot FLORIDALAB son centres educatius dels barris adjacents i entitats sense ànim de lucre locals que han participat els últims anys en el voluntariat ambiental que ha regenerat el parc.

Per exemple, es realitza la programació i creació de: cases per ocells tallades amb CNC, Impressió 3D de dispensadors de menjar per ocells, sensors d’humiditat i rec automàtic per jardins a través d’arduino, etc. En resum, FLORIDALAB és una iniciativa innovadora que busca fomentar l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible a través de la tecnologia.

Pablo Zuloaga, és el responsable i la persona coordinar les iniciatives del FORIDALAB; així com la relació amb les entitats i centres educatius del barri que participen del projecte juntament amb la coordinació de Contorn Urbà.

Objectius:

  • El projecte educatiu de FLORIDALAB parteix d’un sistema educatiu inclusiu i universal, la sostenibilitat com a eix transversal i la persona al centre dels processos.
  • És un projecte d’experimentació i formació a persones del barri en l’ús de les noves tecnologies per realitzar petits projectes ambientals amb impressió 3D i Arduino.
  • Pretén reforçar l’educació ambiental als centres educatius adscrits al projecte mitjançant les noves tecnologies de fabricació digital, Arduino i la permacultura.
  • També vol consolidar i modernitzar el programa de voluntariat ambiental que ha fet possible la regeneració del solar on es situa el centre ecològic cultural per començar a acomplir projectes d’educació ambiental més complets i en sinergia amb la resta d’agents participants.
  • Dotar d’eines per analitzar, valorar i decidir la millor opció d’actuació i per dissenyar serveis que ens ajudin a assolir les competències educatives alhora que treballem per la biodiversitat locals i unes ciutats més sostenibles.

Fases

1º FASE

En la primera fase, oferim formació gratuïta al professorat en l’ús de noves tecnologies de fabricació digital i creació de projectes ambientals i de ciència ciutadana. Amb l’ús de màquines d’impressió 3D, Arduino i CNC per a realitzar projectes ambientals i de noves tecnologies. La formació a professorat i tècnics esdevé vital en el projecte per afavorir també la transmissió de coneixement i l’eficàcia del projecte.

2º FASE

En la segona fase, fem costat als centres educatius en la creació de projectes que puguin ser implementats en el barri o centre. Ja que, amb els coneixements adquirits en una primera fase pel professorat i tècnics ens permetrà en les següents fases del projecte impulsar les actuacions i projectes que inclou FLORIDALAB. Així com donar continuïtat al projecte, crear vincle entre tots els agents, ja que les classes es donen de manera simultània a tots els professors i tècnics adscrits al projecte creant un espai d’aprenentatge, però també de confiança que afavorirà la coordinació multilateral del projecte a futur.

3º FASE

Finalment, en la tercera fase, avaluem els resultats obtinguts. Avaluem les dades i valorem la nostra proposta. Dinàmiques de participació, formació addicional de l’alumnat i cocreació.  També, detectarem aspectes de millora per a les futures participacions de docents, professorat i alumnes.Formació

Mòdul 1. Arduino.

La missió d’Arduino és permetre que qualsevol persona millori les seves vides a través de l’electrònica accessible i les tecnologies digitals. Hi va haver una vegada una barrera entre el món de l’electrònica, el disseny i la programació i la resta del món. Arduino ha trencat aquesta barrera.

Mòdul 2. Fabricació digital

La fabricació digital és un procés de treball de disseny i fabricació en el qual les dades digitals permeten als equips de fabricació crear diverses geometries de peces. Aquestes dades solen venir del CAD (disseny assistit per ordinador) que després es transfereix al programari de CAM (fabricació assistida per ordinador). El producte del programari CAM són dades que dirigeixen una eina específica fabricació additiva i sostractiva, com una impressora 3D o una fresadora CNC.

Mòdul 3: Pensament creatiu

El pensament creatiu és la utilització de recursos intel·lectuals per projectar idees que representen solucions a necessitats. El pensament creatiu parteix de zero. Encara que, per ser més precisos, hauríem de dir que el seu germen és el coneixement previ (inherent o adquirit a través de l’estudi) d’una determinada àrea o conjunts d’àrees.

Mòdul 4: Permacultura

La permacultura és la filosofia de treballar amb, i no en contra de la naturalesa; d’observació prolongada i reflexiva, en lloc de labors prolongades i inconscients; d’entendre a les plantes i els animals en totes les seves funcions, en lloc de tractar a les àrees com a sistemes productius.

Mòdul 5: Biomaterials

Un biomaterial és qualsevol substància que ha estat dissenyada per a interactuar amb els sistemes biològics amb un propòsit mèdic, ja sigui terapèutic (tractament, suplements, reparació o reemplaçament d’una funció tissular del cos) o de diagnòstic. Com a ciència, els biomaterials tenen uns cinquanta anys. L’estudi dels biomaterials es diu ciència dels biomaterials o enginyeria de biomaterials. Ha experimentat un creixement constant i fort al llarg de la seva història, amb moltes companyies invertint grans quantitats de diners en el desenvolupament de nous productes. La ciència dels biomaterials abasta elements de la medicina, la biologia, la química, l’enginyeria tissular i la ciència dels materials.

Aquests mòduls es duran a terme durant els 3 anys i s’utilitzaran els coneixements adquirits per reforçar principalment (però no exclusivament) les següents competències dels currículums.