SHANA

CAT/ SHANA

Shana és una il·lustradora de Barcelona apassionada i motivada per l’art en general. El seus origens son al grafiti , la pintura i l’il·lustració des de fa anys , actualment s’introdueix al Lettering permatent-li una bona combinació entre les seves il·lustracions.

Ha aprés de la seva pròpia experiència durant aquests anys dins del panorama de l’art urbà i li ha permés poder dedicar-se millor i enfocar els seus interessos creatius a un ventall més ampli. Amb això ha desenvolupat un estil , tècniques i habilitats creatives.

Col·labora eventualment amb Dinamo-Studio a Barcelona , on desenvolupen projectes d’art i disseny , de manera tradicional i amb l’experimentació de noves tècniques. A l’estudi a treballat com a il·lustradora , serigrafia , pintora i també li ha donat l’0portunitat de treballar en equip amb altres artistes incloent fotògrafs , dissenyadors e il·lustradors.

Shana sempre està buscant nous reptes i està oberta a nous projectes.

ESP / SHANA

Shana es una ilustradora de Barcelona apasionada y motivada por el arte en general. Sus origenes están en el graffiti, la pintura y la ilustración desde hace años, actualmente se está introduciendo al Lettering, lo cual le permite una buena combinación entre sus ilustraciones.

Ha aprendido de su propia experiencia durante años dentro del panorama del arte urbano, y le ha permitido poder dedicarse mejor y enfocar sus intereses creativos a un abanico más amplio. Con ésto ha desarrollado un estilo, técnicas y habilidades creativas.

Colabora eventualmente con Dinamo-Studio en Barcelona, donde desarrollan proyectos de arte y diseño, de manera tradicional y experimentando nuevas técnicas. En el estudio ha trabajado como ilustradora, serigrafista, pintora y también le ha dado la oportunidad de trabajar en equipo con otros artistas incluyendo fotógrafos, diseñadores, e ilustradores.

Shana siempre está en búsqueda de nuevos retos y está abierta a proyectos nuevos.

ENG/SHANA

Shana is an illustrator from Barcelona who is highly motivated and passionate about art in general. She have a Fine Art background that led her into graffiti, painting and illustration for many years, nowadays she’s getting interested in Lettering, which let her mix it with her illustrations.

Shana have learned a lot those years from her own experience which provided her strong artistic and technical skills to develop style and new creative skill, she is very dedicated to her work.

Shanaa always looking for new challenges and she is open to participate in new projects.

http://clarafosca.tumblr.com/