PATI BAZTÁN

CAT/

Pati Baztán és llicenciada en arquitectura, després d’haver estudiat paisatgisme, fotografia, dibuix i pintura. El seu treball està enfocat en la cerca de l’emoció, fora de l’estètica o del realisme. L’abstracció monocromàtica és el llenguatge que li permet crear obres potents i atípiques.

L’artista confessa: “M’interessa la sorpresa que l’art pot arribar a generar i no busco la bellesa socialment acceptada com a tal ni el control absolut que anul·la la intuïció sinó més aviat l’emoció que col·loca a l’ésser humà en el seu estat més animal, més primigeni, aquest estat del no saber inaugural en el qual solament hi ha sentir.

Buidar per tornar a omplir, desfer-se de la raó adquirida per omplir d’emoció, donar lloc a la intuïció. L’instint com a motor generador.”

ES/ 

Pati Baztán es licenciada en arquitectura, después de haber estudiado paisajismo, fotografía, dibujo y pintura. Su trabajo está enfocado en la búsqueda de la emoción, fuera de la estética o del realismo. La abstracción monocromática es el lenguaje que le permite crear obras potentes y atípicas.

La artista confiesa: “Me interesa el asombro que el arte puede llegar a generar y no busco la belleza socialmente aceptada como tal ni el control absoluto que anula la intuición sino más bien la emoción que coloca al ser humano en su estado más animal, más primigenio, ese estado del no saber inaugural en el que solamente hay sentir.

Vaciar para volver a llenar, deshacerse de la razón adquirida para llenar de emoción, dar lugar a la intuición. El instinto como motor generador.”

ENG/ 

Pati Baztán studied landscaping, photography, drawing and painting, and has a PhD in architecture. Her work is focused in looking for emotion, out of aesthetic and realism. The monochromatic abstraction is the language she uses to create powerful and atypical works.

The artist reveals: “I’m interested in the astonishment art can generate and I’m not looking for socially accepted beauty, or absolute control that erase intuition. On the contrary, I’m looking for the emotion that puts the human being in its more animal and primitive state, where you only feel.

The day that a horse, a dog, a sheep or a monkey faint in front of one of my works, I will have finished my quest.”