MARGALEF

CAT/ Margalef

Margalef és una plataforma d’experimentació centrada en projectes que combinen art i arquitectura, abordant contextos urbans a través del llenguatge artístic. Gran part dels seus treballs són instal·lacions efímeres que intervenen l’espai públic i construeixen noves cartografies per a interactuar amb l’espectador i l’entorn.

La fragmentació de la geometria, els patrons i el color caracteritzen les seves obres, així com l’ús de materials industrials que es treballen amb una sinceritat tècnica pròpia de l’artesania i evoquen els codis del llenguatge urbà.

ES/Margalef

Margalef es una plataforma de experimentación centrada en proyectos que combinan arte y arquitectura, abordando contextos urbanos a través del lenguaje artístico. Gran parte de sus trabajos son instalaciones efímeras que intervienen el espacio público y construyen nuevas cartografías para interactuar con el espectador y el entorno.

La fragmentación de la geometría, los patrones y el color caracterizan sus obras, así como el uso de materiales industriales que se trabajan con una sinceridad técnica propia de la artesanía y evocan los códigos del lenguaje urbano.

ENG/ Margalef

Margalef is an experimentation platform focused on projects that combine art and architecture in different urban contexts. A great part of his artwork are ephemere installations that intervene the public space and build new cartographies to interact with the spectator and the environment.

Geometrics, patterns and color characterize his art. Margalef usually works with industrial materials, but he treats them through a honest artisan technique in order to adapt them to the urban language codes.