ELBI ELEM

CAT/ ELBI ELEM
Elbi Elem, anteriorment coneguda com “labuenaylamala” viu i treballa a Barcelona. Va començar fent escultura cinètica en 2012 i combina el treball d’estudi amb intervencions d’art urbà. La seva obra de caràcter abstracte, amb un clar interès pel moviment i la composició de les formes a l’espai està marcada per la importància del volum.

ES/ ELBI ELEM
Elbi Elem, anteriormente conocida como “labuenaylamala” vive y trabaja en Barcelona.  Comenzó haciendo escultura cinética en 2012 y combina el trabajo de estudio con intervenciones de arte urbano. Su obra de carácter abstracto, con un claro interés por el movimiento y la composición de las formas en el espacio está marcada por la importancia del volumen.
ENG/ ELBI ELEM

Before known as ‘Labuenaylamala’ she lives and works in Barcelona. She started making cinetic sculptures in 2002 and combine study work with urban art interventions. Her abstract work, with a clear interest in the movement and composition of forms in space, is marked by the importance of volume.

http://www.elbielem.com/