ROUND 3: ELARA ELVIRA

CAT

Elara Elvira (Vigo 1984), va estudiar Belles arts a la Universitat de Barcelona. Va viure a Berlín i en Nantes (França). Durant aquests anys a l’estranger va participar en residències artístiques, exposicions, intervencions educatives i altres projectes relacionats amb la producció artística i el treball en col·lectius culturals.
Actualment treballa a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), on ha establert juntament amb altres artistes, un centre de producció artística anomenat FURRR Studio.
“Sense títol” pel 12+1
Prenent com a referència les formes existents en la Naturalesa, Elara Elvira va crear aquesta composició en la qual les formes orgàniques i els colors plans es combinen amb patrons i estampats per crear un collage de textures.

ES

Elara Elvira (Vigo 1984), estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Vivió en Berlín y en Nantes (Francia). Durante estos años en el extranjero participó en residencias artísticas, exposiciones, intervenciones educativas y otros proyectos relacionados con la producción artística y el trabajo en colectivos culturales.

Actualmente trabaja en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), donde ha establecido junto con otros artistas, un centro de producción artística llamado FURRR Studio.

“Sin título” para el 12+1

Tomando como referencia las formas existentes en la Naturaleza, Elara Elvira creó esta composición en la que las formas orgánicas y los colores planos se combinan con patrones y estampados para crear un collage de texturas.

ENG

Elara Elvira (1984), studied Fine Arts in the University of Barcelona. She ñlived the in Berlin and Nantes (France). During these years abroad, she had artistic residences, exhibitions, educationnal interventions and other projects related to artistic production and the work within cultural collectives.

She’s currently living in Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), where she founded with other artists an artstudio named FURRR Studio.

 “No title” for the 12+1

Inspired by existing forms in naturehood, Elara Elvira created this composition where organis shapes and flat colors mix up with patterns and prints in order to create a collage of textures.

unkrautstudio.wordpress.com

furrrstudio.wordpress.com