ASU

CAT/ ASU

Inspirat des de petit per l’art sagrat “L’Alhambra, les piràmides d´Egipte) i les filosofies orientals, Jimmy Alcala a.k.a ASU (14 de juny 1990), artista Franco-espanyol, especialitzat amb cal.ligrafica, intenta fer pensar amb alguna cosa misteriosa i lluminosa, com un idioma oblidat, l´ànima, del nostre ser interior.

Barreja concentració i respiració, les seves cal.ligrafies son complementàries com el ying i el yang, com el ple i el buit, aquestes tècniques li permeten transmutar el seu món interior per canviar el món exterior i considerar l’art com un camí introspectiu.

ES/ ASU

Inspirado desde pequeño por el arte sagrado (La Alhambra, Las pirámides de Egipto) y las filosofías orientales, Jimmy Alcala a.k.a ASU (14 de junio 1990), artista franco-español especializado en caligrafía, intenta hacer pensar en algo misterioso y luminoso, como un idioma olvidado, el del alma, de nuestro ser interior.

Mezclando concentración y respiración, sus caligrafías son complementarias como el ying y el yang, como el pleno y el vacío, esas técnicas le permiten transmutar su mundo interior para cambiar el mundo exterior y considerar el arte como un camino introspectivo.

ENG/ ASU

Inspired from a small age by the sacred art, as the Alhambra or the pyramids of Egypt, and the Eastern philosophies, Jimmy Alcala aka ASU (June 14, 1990), a Franco-Spanish artist, specializing in silence, tries to think with something mysterious and luminous, as a forgotten language, the soul, of our inner being.

Mixing concentration and breathing, his calligraphy is complementary, exactly as ying and yang, with fullness and emptiness. These techniques allow you to transmute your inner world to change the outside world and consider art as an introspective path.

https://www.asucalligraphy.com/