ANNA TARATIEL (OVNI)

CAT/ Anna Taratiel

La barcelonina Anna Taratiel va tenir una primera presa de contacte amb el món de l’art a través del grafiti sota el nom artístic d’OVNI. Va estudiar disseny gràfic a l’escola Universitària del Vapor de Terrassa i es va diplomar en tècniques murals a la Llotja de Barcelona. La seva obra evoca paisatges interns i planteja reflexions metafòriques sobre l’entorn, expressats mitjançant l’abstracció geomètrica, provocant emocions i prement la percepció de l’espectador a través de la intensa relació -compositiva, conceptual, tècnica- que manté amb l’espai i el color. Cartografies mentals que cobren vida material per a bregar, des de l’equívoc visual, amb les idees d’estructura, patró i variació, o amb el límit entre el bi i tridimensional.

ES/ Anna Taratiel

La barcelonesa Anna Taratiel tuvo una primera toma de contacto con el mundo del arte a través del grafiti bajo el nombre artístico de OVNI. Estudió diseño gráfico en la escuela Universitaria del Vapor de Terrassa y se diplomó en técnicas murales en la Llotja de Barcelona. Su obra evoca paisajes internos y plantea reflexiones metafóricas sobre el entorno, expresados mediante la abstracción geométrica, provocando emociones y pulsando la percepción del espectador a través de la intensa relación -compositiva, conceptual, técnica- que mantiene con el espacio y el color. Cartografías mentales que cobran vida material para lidiar, desde el equívoco visual, con las ideas de estructura, patrón y variación, o con el límite entre lo bi y tridimensional.

ENG/ Anna Taratiel

Anna Taratiel was born in Barcelona and had a first contact with the art world through graffiti under the artistic name of OVNI (UFO in Spanish). She studied graphic design at the University School of Steam of Terrassa and graduated in mural techniques at the Llotja de Barcelona. Her work evokes internal landscapes and raises metaphorical reflections on the environment, expressed through geometric abstraction, provoking emotions and pulsing the viewer’s perception through the intense relationship -compositive, conceptual, technical- that she maintains with space and color. Mental cartographies that acquire material life to deal, from the visual misunderstanding, with the ideas of structure, pattern and variation, or with the boundary between the bi and three-dimensional.