ALVA MOCA

CAT

Alva Moca (1982), és llicenciat en Publicitat a la Universitat de Segòvia. Espanya. Va estudiar també

Il·lustració digital, Disseny Gràfic, Postproducció de Cinema, Edició i animació, Gravat, Dibuix i Serigrafia.

És muralista autodidacta.

Des de 2004, treballa de freelance com a artista gràfic, director d’art, dissenyador gràfic, il·lustrador i animador de motion graphicspara diferents agències i productores de disseny i televisió. Compagina els seus treballs amb clients i amb la seva carrera artística, una de les seves millors experiències professionals ha estat treballar en 2013 com a dissenyador en art per a la pel·lícula de Pedro Almodovar, “Els amants passatgers”.

La seva obra gràfica és una mescla de collage, il·lustració, grafitti, pintura i reciclatge, tot això amb una gran influència del disseny gràfic. Ha estat premiat en diversos certàmens i ha exposat a Espanya així com a l’internacional.

El col·lectiu artístic Alva Moca es va formar al costat del seu germà.

ES

Alva Moca (1982), es licenciado en Publicidad en la Universidad de Segovia. España. Estudió también

Ilustración digital, Diseño Gráfico, Postproducción de Cine, Edición y animación, Grabado, Dibujo y Serigrafía.

Es muralista autodidacta.

Desde 2004, trabaja de freelance como artista gráfico, director de arte, diseñador gráfico, ilustrador y animador de motion graphics para distintas agencias y productoras de diseño y televisión. Compagina sus trabajos con clientes y con su carrera artística, una de sus mejores experiencias profesionales ha sido trabajar en 2013 como diseñador en arte para la película de Pedro Almodovar, “Los amantes pasajeros”.

Su obra gráfica es una mezcla de collage, ilustración, grafitti, pintura y reciclaje, todo esto con una gran influencia del diseño gráfico. Ha sido premiado en varios certámenes y ha expuesto en España así como al internacional.

El colectivo artístico Alva Moca se formó junto a su hermano.

ENG

Alva Moca (1982), holds a degree in Advertising from the University of Segovia, Spain. He studied also

Digital illustration, Graphic Design, Film Postproduction, Editing and animation, Engraving, Drawing and Serigraphy. He is a self-taught mural artist.

Since 2004, he works as a freelance graphic artist, art director, graphic designer, illustrator and animator of motion graphics for different agencies and producers of design and television. He combines his work with clients and his artistic career.

His graphic work is a mixture of collage, illustration, graffiti, painting and recycling, all of this with a great influence of graphic design. He has been awarded in several competitions and has exhibited in Spain as well as abroad.

The artistic collective Alva Moca was formed with his brother.

www.alvamoca.com

https://www.instagram.com/alva_moca/