ALBERTO MONTES

CAT/ Alberto Montes

Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Sevilla, 1995) és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Sevilla. Jove artista urbà amb gran projecció ha participat recentment en projectes com la II Biennal de la Universitat andalusa de creació plàstica contemporània (BIUNIC) el 2017, CREENÇA (Berga, 2018) i Festival de límits (Avià, 2018).

ES/ Alberto Montes

Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Sevilla, 1995) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Artista urbano joven y con gran proyección ha participado recientemente en proyectos como la II Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea (BIUNIC) en 2017, CREENÇA (Berga, 2018) y Limit Festival (Avià, 2018).

ENG/ Alberto Montes

Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Seville, 1995) is a graduate in Fine Arts from the University of Seville. Young urban artist with great projection, hi has recently participated in projects such as the 2nd Andalusian University Biennial of Contemporary Plastic Creation (BIUNIC) in 2017, CREENÇA (Berga, 2018) and Limit Festival (Avià, 2018).