Dona suport

Donatius

Aportacions monetàries o altres actius financers.

Beneficis fiscals:

Si ets una persona física: Et permetran descomptes en la teva quota de l’IRPF per l’import del 75% dels 150 primers euros donats i del 30% per als restants. Si les teves aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podràs descomptar-te de la quota de l’IRPF el 35% de l’import donat.

Si sou persona jurídica: Us permetran descomptes en la quota de l’Impost de Societats per l’import del 35% de la quantitat donada. Si les vostres aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podreu descomptar-vos de la quota de l’Impost de Societats el 40% de l’ import donat.

Donacions

Aportacions de béns, drets o serveis en espècies.

Beneficis fiscals:

Si ets una persona física: Et permetran descomptes en la teva quota de l’IRPF per import del 75% dels 150 primers euros donats i del 30% per als restants. Si les teves aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podràs descomptar-te de la quota de l’IRPF el 35% de l’import donat.

Si sou persona jurídica: Us permetran descomptes en la quota de l’Impost de Societats per import del 35% de l’import donat.Si les vostres aportacions es mantenen o pugen en anys successius, podreu descomptar-vos de la quota de l’impost de Societats el 40% de l’ import donat.

La Fundació sense ànim de lucre Contorno Urbano posarà els seus recursos obtinguts amb aquests donatius o donacions per participar d’el seu entorn amb aquestes línies de treball:

– Desenvolupar projectes socials que ens permetin transformar les ciutats treballant amb la ciutadania i el teixit associatiu. L’objectiu és donar resposta a les necessitats socioculturals de la ciutat, com a garantir l’accés a la cultura, fomentar la participació activa de la ciutadania, enfortir el civisme i la convivència entorn de les acciones de creativitat urbana, treballar amb joves en risc d’exclusió social, etc.

– Portar a terme projectes culturals que ens permetin donar eines tant tècniques com creatives perquè tothom tingui accés a la cultura no només com a receptor sino també com a emissor. Es tracta d’organitzar activitats obertes i inclusives, creant programes formatius adaptats a cada context.

– Treballar per fer de la galeria un lloc de referència artística a l’àrea metropolitana de Barcelona. Volem consolidar el número d’exposicions perquè ens permeti col·laborar amb més artistes, tant coneguts com a persones que comencen per obrir camí a la professionalització.

– Assegurar els recursos mínims perquè la fundació continui creixent i donant oportunitats a professionals del món artístic, social i educatiu, així com desenvolupar noves línies de treball que donin totes les eines necessàries per realitzar accions de creativitat urbana i millorar l’espai públic.

Donacions

  • Entra el total de la donació en euros