CRISTINA DAURA

CAT/ Cristina Daura

Cristina Daura és una il·lustradora barcelonina amb un estil particular, una aproximació a la mescla entre el còmic clàssic i el fauvisme. Va estudiar il·lustració en La Massana, complementant els seus estudis a la Maryland Institute Collage of Art (Baltimore). Després de passar diversos anys amb treballs que no la feien feliç, va decidir llançar-se pel que més li omple: dibuixar còmics i il·lustrar a la seva manera. La seva obra juga amb la ment, utilitzant colors primaris en il·lustracions àcides, punkis i una miqueta macabres, on sovint són protagonistes les persones decapitades o sense rostre. Actualment, treballa per a premsa de tot el món, grups de música, llibres i qualsevol altre tipus de projecte que li faci reflexionar i buscar respostes a través de l’art.

ES/ Cristina Daura

MCristina Daura es una ilustradora barcelonesa con un estilo particular, una aproximación a la mezcla entre el cómic clásico y el fauvismo. Estudió ilustración en La Massana, complementando sus estudios en la Maryland Institute Collage of Art (Baltimore). Después de pasar varios años con trabajos que no la hacían feliz, decidió lanzarse a por lo que más le llena: dibujar cómics e ilustrar a su manera. Su obra juega con la mente, utilizando colores primarios en ilustraciones ácidas, punkis y un tanto macabras, donde a menudo son protagonistas las personas decapitadas o sin rostro. Actualmente, trabaja para prensa de todo el mundo, grupos de música, libros y cualquier otro tipo de proyecto que le haga reflexionar y buscar respuestas a través del arte.

ENG/ Cristina Daura

Cristina Daura is an illustrator from Barcelona with a particular style, an approach to the mix between classic comics and Fauvism. She studied illustration in La Massana, complementing her studies at the Maryland Institute College of Art (Baltimore). After spending several years with jobs that did not make her happy, she decided to embark on what filled her the most: drawing comics and illustrating in her own way. Her artwork plays with the mind, using primary colors in harsh, punk and somehow macabre illustrations, where decapitated or faceless people are often protagonists. She currently works for press around the world, music groups, books and any other type of project that makes you reflect and seek answers through art.

Instagram: @cdaura