El centre ecològic cultural és un espai ciutadà de cocreació i experimentació artística sostenible. Aquest projecte neix de la regeneració d’un solar municipal en desús per part de la comunitat i els actors locals dels barris Les Planes i Sant Josep a L’Hospitalet de Llobregat. A finals de l’any 2020 iniciem la construcció de l’edifici del centre ecològic cultural. Aquest espai es dissenya amb el veïnat i una xarxa d’actors locals i s’edifica mitjançant autoconstrucció amb voluntariat i agents locals. El projecte neix amb la convicció que la cultura transforma, es generadora d’oportunitats, té la capacitat de sensibilitzar i emocionar i és respectuosa amb el mitjà en què opera i pot donar resposta als reptes urbans contemporanis i poblacions vulnerables.

  

Convocatòria projectes artístics de Mediació i Recerca 2022

Mitjançant intervencions de microurbanisme, art públic i processos participatius volem revertir patologies i carències cronificades de les nostres ciutats per tal de millorar-les i fer-les més sostenibles i eficients. Aquestes accions ens serveixen per a revaloritzar espais i realitzar projectes d’intervenció comunitària molt amplis, que dotin de valor al territori i reverteixin situacions de desigualtat.
Busquem seleccionar entre 6 i 8 propostes de Mediació i Recerca, al menys 4 en la modalitat de mediació i dues en la modalitat de Recerca, la convocatòria va dirigida a artistes, comissàries, investigadores o mediadores que treballin amb l’art i el desenvolupament sostenible (social, econòmic, ambiental i cultural). Es valorarà la intervenció, implicació de la comunitat i la cura de l’entorn.
Es reservarà entre 1 i 2 places per a artistes de fora de Catalunya o internacionals per treballar al costat de la comunitat de L’Hospitalet, s’oferiran beques en concepte de transport, allotjament o dietes.

ENLLAÇ DESCÀRREGA BASES

ENLLAÇ DESCÀRREGA FITXA D’INSCRIPCIÓ