ROUND 1: ÁNGEL TOREN

Obra

“Espai infinit” mostra la reflexió de la vida en un constant present.”

L’artista;

Ángel Toren és un artista urbà que segueix el deixant d’una certa tradició de pintura mural publicitària. La que antany es retolava a mà per hàbils pintors.

Moltes vegades, els mateixos que pintaven la cartelleria de teatres, cinemes i rètols d’establiments. Repeticions, jocs òptics, trames, geometria, paletes cromàtiques, perspectives i tridimensiones que, al carrer, apareixen com a grans cartes d’ajust que capten l’atenció de l’espectador.

Istagram:@angeltoren