Contorno Urbano

CONTORNO URBANO és una associació que proposa una nova manera de fer els planejaments de les ciutats amb la inclusió de l’art mural i el graffiti com a elements actius a la vegada que difon la cultura i millora la qualitat de vida de les persones.

Per això, CONTORNO URBANO col·labora amb institucions locals, així com empreses i agents relacionats amb l’ àmbit cultural, fent que les intervencions siguin cosa de tots.

Ubicada a L’Hospitalet de Llobregat, CONTORNO URBANO està formada per artistes locals, una integradora social i una arquitecta. L’ equip compta amb una llarga experiència en muralisme i art urbà, amb una trajectòria de més de 10 anys i una gran projecció internacional.